• Z WIZYTĄ W SĄDZIE

     • 12 czerwca klasa 2a udała się z wizytą do Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Z uczniami spotkał się przewodniczący II Wydziału Karnego – sędzia Bartosz Paszkiewicz, który opowiedział im o codziennej pracy sądu, procesie sądowym oraz znaczeniu prawa w społeczeństwie. Sędzia podkreślił wagę niezawisłości sądów i praworządności, a także opowiedział o karierze prawniczej i wyzwaniach, z jakimi się wiąże. Spotkanie to z pewnością poszerzyło horyzonty młodych ludzi i zainspirowało niektórych do dalszego zgłębiania wiedzy o prawie. Spotkanie zorganizowane przez nauczycielkę wiedzy o społeczeństwie Joannę Mądrzyk było cenną lekcją prawa i obywatelstwa.

     • REKRUTACJA DO RADY DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY RZECZNIKU PRAW DZIECKA

     • 1 czerwca br. wystartowała rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży, która stanie się organem eksperckim dla Rzecznika Praw Dziecka. Nabór potrwa do 15 czerwca.

      Przed Radą będzie wiele wyzwań. W szczególności: inicjowanie kampanii społecznych i projektów edukacyjnych, organizacja Kongresu Dzieci i Młodzieży, upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i sposobach ich ochrony, w tym o zadaniach i uprawnieniach Rzeczniczki Praw Dziecka.

      Rada ma składać się z dziesięciu ekspertów lub ekspertek powoływanych spośród dzieci i młodzieży. Ekspertem bądź ekspertką może być osoba, która ukończyła 7 lat i nie ukończyła 18 lat na dzień zakończenia naboru i wykazuje się działalnością społeczną na rzecz ochrony praw dziecka adekwatną do posiadanego wieku i stopnia dojrzałości.

      Chętni powinni przesłać do Biura RPD w formie elektronicznej bądź pisemne zgłoszenie swojej kandydatury ze wskazaniem zasięgu swojej działalności, jej pionierskości oraz efektywności. Zgodę na kandydowanie i udział w pracach Rady musi wyrazić rodzic bądź opiekun prawny dziecka.

      Poniżej link do szczegółowych informacji na ten temat oraz formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych na stronie internetowej RPD:

      https://brpd.gov.pl/2024/06/04/rusza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy-przy-rzeczniczce-praw-dziecka/

     • GRATULUJEMY!

     • Pierwsze miejsce w powiecie i trzecie w półfinale wojewódzkim w siatkówce plażowej dziewcząt w ramach Licealiady.

      Reprezentacja szkoły:

      - Oliwia Galoch - 2b,

      - Dominika Bartkiewicz - 1f,

      - Iga Siewierska - 3c.