• OFERTA EDUKACYJNA
     II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. J. KOCHANOWSKIEGO W BEŁCHATOWIE
    NA ROK SZKOLNY 2022/2023

     * - Grupa językowa zostanie utworzona, jeżeli chęć nauki jednego spośród możliwych do wyboru przedmiotów zadeklaruje co najmniej 20 osób.

    Klasa

     

    Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

     

    Języki obce

    Przedmioty uwzględniane
    w procesie rekrutacji

     

     

    1A

     

    SPOŁECZNO

    -PRAWNA

     

     

    ·       język polski

     

    ·                wiedza o społeczeństwie


    ·        geografia

     

     

    1. język angielski

     

    2. język niemiecki

    lub język hiszpański*

    lub język rosyjski*

     

    ·      język polski

     

    ·      matematyka

     

    ·      wiedza o społeczeństwie

     

    ·      geografia

     

     

    1B

     

    JĘZYKOWA

     

     

    ·       język polski

     

    ·        język angielski


    ·        geografia

     

     

    1. język angielski

     

    2. język niemiecki

    lub język hiszpański*

    lub język rosyjski*

     

     

    ·     język polski

     

    ·     matematyka

     

    ·     język angielski

     

    ·     geografia

     

     

     

    1C

     

    MEDYCZNA

     

     

    ·       biologia

     

    ·       chemia

     

    ·       matematyka

     

    1. język angielski

     

    2. język niemiecki

    lub język hiszpański*

    lub język rosyjski*

     

     

    ·       język polski

     

    ·       matematyka

     

    ·       biologia

     

    ·       chemia

     

     

    1D

     

    POLITECHNICZNA

     

     

    ·      język angielski

     

    ·      matematyka

     

    ·      Informatyka

     

    1. język angielski

     

    2. język niemiecki

    lub język hiszpański*

    lub język rosyjski*

     

     

    ·      język polski

     

    ·      matematyka

     

    ·      język angielski

     

    ·      informatyka

     

     

    1E

     

    MENADŻERSKA

     

     

    ·      język angielski

     

    ·      matematyka

     

    ·      geografia

     

    1. język angielski

     

    2. język niemiecki

    lub język hiszpański*

    lub język rosyjski*

     

     

    ·      język polski

     

    ·      matematyka

     

    ·      język angielski

     

    ·      geografia

     

     

    1F

     

    MEDIALNO

    - PSYCHOLOGICZNA

     

     

    ·      język polski

     

    ·      język angielski

     

    ·      biologia

     

    1. język angielski

     

    2. język niemiecki

    lub język hiszpański*

    lub język rosyjski*

     

    ·      język polski

     

    ·      matematyka

     

    ·      język angielski

     

    ·      biologia