• Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

   •  Jawny rejestr zbiorów danych osobowych II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie prowadzony na podstawie:

    - art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),

    - Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 r., poz. 719)

    dostępny jest do wglądu w formie papierowej w sekretariacie szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego, ul. Czapliniecka 72, 97- 400 Bełchatów

   • Kontakt do Inspektora Danych Osobowych

   • Pan Arkadiusz Liguziński

    iod@2lokochanowski.pl