12.09.2023 (wtorek) Spotkanie wychowawców klas I, II, III i IV z rodzicami.
16.11.2023 (czwartek) Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – informacja
o wynikach nauczania.
9.01.2024 (wtorek)

Poinformowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych, proponowanych ocenach oraz ocenach zachowania.

20.03.2024 (czwartek)

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – informacja o wynikach nauczania. 

 9.04.2024 (wtorek)  Poinformowanie uczniów klas IV i ich rodziców o grożących ocenach niedostatecznych, proponowanych ocenach oraz ocenach zachowania.
04.06.2024 (wtorek)

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Poinformowanie uczniów i rodziców o grożących ocenach niedostatecznych, proponowanych ocenach oraz ocenie zachowania.