08.09.2022 (czwartek) Spotkanie wychowawców klas I, II, III i IV z rodzicami.
09.11.2022 (środa) Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – informacja
o wynikach nauczania.
20.12.2022 (wtorek)

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Poinformowanie uczniów i rodziców o grożących  ocenach niedostatecznych, proponowanych ocenach oraz ocenie zachowania.

12 - 13.01.2023
 (czwartek - piątek)

Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach za
 I okres (za pomocą dziennika elektronicznego).

16.03.2023 (czwartek)

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – informacja o wynikach nauczania. 

 4.04.2023 (wtorek)  Poinformowanie uczniów klas IV i ich rodziców o grożących ocenach niedostatecznych, proponowanych ocenach oraz ocenach zachowania.
06.06.2023 (wtorek)

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Poinformowanie uczniów i rodziców o grożących ocenach niedostatecznych, proponowanych ocenach oraz ocenie zachowania.