• ZEBRANIA I KONSULTACJE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


 

09.09.2021 (czwartek)

 

 Spotkanie wychowawców klas I, II i III z rodzicami.

 

09.11.2021 (wtorek)

 

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami oraz konsultacje                 
z nauczycielami – informacja o wynikach nauczania.

11.01.2022 (wtorek)

 

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami oraz konsultacje 
z nauczycielami. Poinformowanie uczniów i rodziców o grożących  ocenach niedostatecznych, proponowanych ocenach oraz ocenie zachowania.

 

27 - 28.01.2022  (czwartek - piątek)

 

Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach za I okres (za pomocą dziennika elektronicznego).

 

07.03.2022 (poniedziałek)

 

Konsultacje z nauczycielami.

 

11.04.2022 (poniedziałek)

 

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami oraz konsultacje 
 z nauczycielami – informacja o wynikach nauczania. Poinformowanie uczniów i rodziców klas III po gimnazjum o grożących ocenach niedostatecznych, proponowanych ocenach oraz ocenie zachowania.

 

31.05.2022 (wtorek)

 

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami oraz konsultacje  
z nauczycielami. Poinformowanie uczniów i rodziców o grożących ocenach niedostatecznych, proponowanych ocenach oraz ocenie zachowania
.