• WYNIKI WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

     • W najbliższej (dwuletniej) kadencji reprezentantami naszego liceum w Młodzieżowej Radzie Miejskiej będą:

      - Idalia Ugorska z klasy 2c,

      - Jakub Brodłowicz z kl. 2d.

      Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz bełchatowskiej młodzieży.

     • KONKURS Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

     • 25 października, ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, został przeprowadzony konkurs z zakresu pierwszej pomocy pod hasłem "Kochanek ratuje - uczniów edukuje".

      Oto zwycięzcy:

      I miejsce - drużyna z klasy 1g: Magdalena Barczyk, Izabela Bartłomiejczyk i Julia Radka,

      II miejsce - drużyna z klasy 4c: Marta Mizera, Małgorzata Graczyk i Miłosz Gębarowski,

      III miejsce - drużyna z klasy 3d: Wiktor Każmierczak, Mateusz Wiliński i Konrad Wlazłowski.

      Gratulujemy!

      Dziękujemy pani Ani Pudlak - ratownikowi medycznemu - za fachową pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

     • UWAGA! KONKURS! ATRAKCYJNE NAGRODY!

     • Zapraszamy uczniów klas II, III i IV (nieposiadających prawa jazdy kat. B i niebędących uczestnikami kursu na prawo jazdy) do wzięcia udziału w konkursie

      ABC BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE MŁODEGO KIEROWCY.

      Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu sprawdzającego wiedzę z zakresu znajomości:

      - przepisów ruchu drogowego,

      - zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

      - zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

      Etap szkolny konkursu odbędzie się 27 października 2023 r. o godz. 10.30.

      !!! Zapisy do środy 25 października w bibliotece szkolnej.

       

      Do etapu międzyszkolnego zostanie wyłonionych 5 osób.

       

      Nagrodą dla laureatów konkursu jest refundacja kosztów na kurs prawa jazdy kat. B:

      - I miejsce – refundacja w wysokości 100% oraz nagroda Starosty Bełchatowskiego,

      - II miejsce - refundacja w wysokości 75%,

      - III miejsce - refundacja w wysokości 50%.

      Finał konkursu przewidziany jest na 21 listopada 2023 r.

     • KANDYDACI DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

     •  

      - Jakub Brodłowicz, kl. IId,

      - Anna Frydrych, kl. IIe,

      - Idalia Ugorska, kl. IIc,

      - Amelia Herudzińska, kl. Ic,

      - Maja Stępińska, kl. Ic.

      Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej odbędą się w naszej szkole 30 października, po kampanii wyborczej.

     • "KNOCK, KNOCK... OTWÓRZ DRZWI DO SUKCESU!"

     • Z radością informujemy, iż od roku szkolnego 2023/2024 nasza szkoła we współpracy z Centrum Języków Obcych Piccadilly, będącego Członkiem Sieci TELC, oferuje Uczniom zdobycie dodatkowych, certyfikowanych kwalifikacji językowych z zakresu języka angielskiego na poziomie B2 (General English/Business English), umożliwiając podejście do egzaminu TELC na terenie naszej placówki.


      Czym jest egzamin TELC?
      TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT GmbH – późniejsze TELC GmbH, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej w różnych poziomach znajomości języka.


      Jak wygląda egzamin TELC?
      Egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej:
      ● Część pisemna: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, elementy językowe;
      ● Część ustna to rozmowa w języku angielskim.


      Chcesz się sprawdzić? Link do pobrania egzaminu poniżej:
      https://www.telc.net/en/language-examinations/certificate-exams/english/telc-english-b1-b2/


      Co daje egzamin TELC?
      M.in.:
      ● jest powszechnie wymaganym standardem podczas rekrutacji na europejskie uczelnie.
      ● stanowi podstawę zaliczenia lektoratu bez konieczności uczęszczania na zajęcia i jest respektowany przez większość uczelni wyższych w Polsce.
      ● pozwala na zdobycie dodatkowych punktów przy rekrutacji na wybrane uczelnie wyższe.
      Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z oficjalnymi informacjami na stronie: https://telc.net.pl/faq/.


      Kiedy będą odbywać się egzaminy?
      Egzaminy będą odbywać się w dwóch sesjach: zimowa (luty – zapisy będą prowadzone do 8.01.2024 r.) oraz letnia (czerwiec – zapisy prowadzone będą do 17.05.2024). Koszt egzaminu uzależniony jest od ilości osób chętnych. Informacji szczegółowych udziela Pani koordynator mgr Ewa Kaczka.

     • O PRAWIE CYWILNYM

     • 16 października w naszej szkole, w ramach współpracy z Polskim Instytutem Notarialnym, odbyły się zajęcia wykładowo-warsztatowe dotyczące prawa cywilnego. Spotkanie poprowadziła nasza absolwentka – notariusz pani dr Marta Nowocień. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami z prawa cywilnego, a w części warsztatowej rozwiązywali kazusy, wykorzystując wiedzę teoretyczną. Młodzież w sposób szczególny zainteresowana była dziedziczeniem, spadkami i rolą testamentu.

      Były to pierwsze zajęcia w zaplanowanym cyklu. Następne będą dotyczyć doradztwa zawodowego.

      Spotkanie zorganizowała pani Agata Bluszcz-Kiełbik - nauczyciel historii.

     • PROGRAM PROFILAKTYCZNY

     • 10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Działając na rzecz zdrowia psychicznego młodych, II Liceum Ogólnokształcące przystąpiło w bieżącym roku szkolnym do ogólnopolskiego programu profilaktycznego "Godzina dla MŁODYCH GŁÓW". Program profilaktyczny ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego. Jego zadaniem jest także wspieranie MŁODYCH GŁÓW przez zachęcenie do otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym. W ramach programu będziemy poruszać m.in. zagadnienia pierwszej pomocy psychologicznej, higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci. 

     • "ZWOLNIENI Z TEORII"

     • 29 września uczniowie klas 3c, 3d, 2c i 2f wzięli udział w spotkaniu z Ambasadorką Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Celem Olimpiady jest rozwój praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami u młodych ludzi oraz inspiracja do aktywności społecznej.

      Zadaniem uczestników jest zrealizowanie w grupach projektu społecznego zmieniającego na lepsze lokalne otoczenie. Każdy finalista otrzymuje międzynarodowy certyfikat rozpoznawalny i honorowany na całym świecie. Ambasadorka Olimpiady przedstawiła uczniom korzyści płynące z udziału w projekcie oraz przybliżyła zasady jego realizacji.