• Godziny dzwonków

  Czwartek 30.05.2024
   • OBÓZ W ESTONII DLA DZIEWCZĄT

   • 28.05.2024
   • CyberWizards jest przedsięwzięciem skierowanym do dziewcząt ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 13-16 lat, ceniących wyzwania w zakresie rozwiązywania zagadek, w tym z użyciem nowych technologii. Przedsięwzięcie polega na tym, że zaproszone kraje (w tym Polska) wysyłają swoje drużyny na obóz, który będzie miał miejsce w miejscowości Kehtna w Estonii.

    Aby wziąć udział w wydarzeniu, nie jest wymagane doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa lub programowania. Uczestniczki w trakcie kilkudniowego obozu poznają dziedzinę i zagadnienia cyberbezpieczeństwa poprzez praktyczne działania. Zajęcia podczas obozu prowadzone są w języku angielskim.

    Obóz odbędzie się w terminie 29.07-03.08.2024 r. w Kehtna w Estonii. Na koniec wyjazdu zaplanowano grę Capture the Flag (CTF), dającą możliwość rozwiązywania zadań związanych z cyberbezpieczeństwem.

    Warunki uczestnictwa w CyberWizards Summer Camp :

    • grupa 3-6 uczennic wraz z opiekunem (opiekunem grupy może być dowolna osoba dorosła nauczyciel, rodzic, inny opiekun, mówiąca po angielsku i w języku ojczystym swojej grupy).

    • obóz jest bezpłatny dla uczestników i opiekuna,

    • organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, pokrywa koszty warsztatów i wszystkich pozostałych zajęć, nie pokrywa kosztów podróży.

    Po analizie przekazanych zgłoszeń, Ministerstwo Edukacji Narodowej wybierze jeden Zespół, który weźmie udział w obozie CyberWizards oraz otrzyma nagrodę w postaci biletów lotniczych do Estonii.

    Zespoły, które chciałyby wziąć udział w obozie CyberWizards, powinny przesłać do kuratoriów oświaty kilkuminutowy filmik (w języku angielskim) na temat roli, jaką odgrywają nowe technologie we współczesnym świecie, w tym ich wpływ na kluczowe zmiany na świecie (np. klimatyczne, czy w zakresie bezpieczeństwa).

    Do udziału w Konkursie można zgłaszać filmy jako pliki multimedialne w formatach: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264, H.265), WMV, AVI, MOV o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 na nośnikach: DVD, CD lub pamięci flash (karta, pendrive USB). Nośniki nie będą podlegały zwrotowi. Ze względu na zachowanie jakości obrazu zalecamy żeby rozdzielczość nie była mniejsza 1280 x 720.

    Wraz z filmem, opiekun drużyny powinien przekazać w formie oświadczenia zgodę na przetwarzanie danych uczestniczek (oraz swoją), a także wizerunku na potrzeby organizacji i udziału w CyberWizards InternationalCyber Camp. Przygotowane filmiki wraz ze zgodami należy przekazać do Łódzkiego Kuratora Oświaty do 14 czerwca br. na adres: ul. Więckowskiego 33, 90-734 Łódź. Decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

    Spośród nadesłanych zgłoszeń Kuratorium Oświaty w Łodzi wybierze jedną drużynę z naszego województwa, której kandydatura zostanie wraz z filmem i zgodami uczestniczek przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

    Wybór drużyny na terenie województwa odbędzie się przy udziale trzyosobowego zespołu wg poniższych kryteriów;

    • oryginalność i kreatywność prezentacji wybranego zagadnienia maks. 10 pkt;

    • pomysłowe wykorzystanie nowoczesnych technologii maks. 5 pkt;

    • współpraca zespołu (podział ról, wykorzystanie potencjału uczestniczek) maks. 5 pkt;

    • sposób realizacji zadania (wybór miejsca, dobór narzędzi, rekwizytów itd.) maks. 10 pkt.

    Wybór zwycięskiej drużyny odbędzie się na analogicznych zasadach jak na etapie kuratoryjnym trzyosobowy zespół składający się z dwóch pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej i jednego pracownika Ministerstwa Cyfryzacji wyłoni najlepsze uczestniczki wg tych samych kryteriów.

    Do 21 czerwca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej wybierze zwycięską drużynę i przekaże informację o wyborze do kuratorów oświaty oraz do Ministerstwa Cyfryzacji.

   • SREBRNE WILKI DLA NASZYCH UCZNIÓW!

   • 27.05.2024
   • Projekt społeczny naszych uczniów „Więcej niż Pasja”, realizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, znalazł się wśród najlepszych projektów województwa i został nagrodzony Srebrnym Wilkiem

    Podczas trwania projektu zespół w składzie:

    • Maciej Gajda,
    • Igor Bieniek,
    • Wiktor Kaźmierczak,
    • Konrad Wlazłowski,
    • Mateusz Wiliński
    • Krystian Raszewski

    pokazywał dzieciom i młodzieży, jak ważne jest odkrywanie talentów i rozwijanie zainteresowań, kształtując przy tym swoje kompetencje przyszłości, takie jak współpraca, innowacyjność, sprawczość i empatia.

    Dzięki zaangażowaniu chłopców, nasza szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2024, zajmując 53. miejsce na 458 wyróżnionych placówek.

    Projekt realizowany przez uczniów był wspierany przez nauczycieli: panią Sylwię Jankowską, panią wicedyrektor Marlenę Głowacką i panią Annę Żyszkiewicz-Dudek.

    Serdecznie gratulujemy!

   • SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

   • 27.05.2024
   • Nadia Czyżewska, Eliza Buder, Paulina Włódarczyk, Wiktoria Kołodziej (klasa 3c) oraz Dominik Gajda (klasa 2c) wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Hiszpańskiego AMIGO. Miło nam poinformować, że nasi uczniowie uzyskali jedne z najlepszych wyników w Polsce, w związku z tym organizator konkursu wyróżnił ich nauczycielkę - panią Annę Gałązkiewicz.

    Serdecznie gratulujemy!

 • Galeria Zdjęć

   brak danych
  • Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
  • Albert Einstein
  • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
  • William Shakespear
  • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
  • Carl Rogers