• Data początkowa

     Data końcowa

     Informacje o etapie

     24.04.2023

     23.05.2023

     do godz. 12.00

     Rejestracja kandydatów/wybór preferencji.
     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

     4.07.2023

     10.07.2023

     do godz. 15.00

     Możliwość dokonania zmian na liście preferencji.

     6.07.2023

     10.07.2023

     do godz. 15.00

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

     14.07.2023

     do godz. 12.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

     14.07.2023

     godz. 12.00

     20.07.2023

     godz. 12.00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

     21.07.2023

     do godz. 12.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.