-> Strona główna  -> Kontakt  -> Startowa  -> Dodaj do ulubionych


Rozkład lekcji
Nr lekcji
Czas trwania
1
8:00- 8:45
2
8:55- 9:40
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:40-12:25
6
12:30-13:15
7
13:20-14:05
8
14:10-14:55
9
15:00-15:45

Szkolna Fotogaleria

korytarz - parter

sala pielęgniarska

siłownia

biblioteka

sala gimnastyczna

sala chemiczna
ekopracownia

sala geograficzna

szatnia

sala biologiczna

korytarz na I piętrze

patio

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW
(28.05.2020, 20:51)


UCZNIOWIE KLAS I i II!

      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
od 1 czerwca szkoła zapewnia konsultacje dla uczniów klas I i II.

      Prosimy uczniów o zapoznanie się z obowiązującym w szkole procedurami dotyczącymi udziału w konsultacjach:

Procedury postępowania w związku z zagrożeniem koronawirusem, obowiązujące w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie

      Uczeń, który chce wziąć udział w konsultacjach z danego przedmiotu, ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi co najmniej 24 godziny przed konsultacjami, poprzez dziennik elektroniczny – wiadomość.

Harmonogram konsultacji nauczycieli


      Uczniowie wchodzący do II Liceum Ogólnokształcącego każdorazowo będą musieli mieć ze sobą podpisane „Oświadczenie” o stanie zdrowia, do pobrania poniżej:

Oświadczenie dla ucznia korzystającego z konsultacji w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie
WYNIKI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(26.05.2020, 15:51)


     26 lutego 2020r odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego. Do rywalizacji przystąpiło 30 uczniów. Konkurs przeprowadzono pisemnie w formie testu, sprawdzającego wiedzę leksykalno-gramatyczną, złożonego z 9 zadań typu: transformacje zdań, uzupełnianie luk w tekście, słowotwórstwo itp. Zwyciężył Wiktor Ostrowski z klasy III d, zdobywając 69 p. na 97 możliwych. Drugie miejsce zajęła Kaja Płomińska z klasy I f, uzyskując 67 p., a trzecie Kacper Kołatek (66 p.) z klasy III e.

Gratulujemy!!!

Organizatorzy: Dagmara Siwek
Wojtek MatuszczykUWAGA MATURZYŚCI!
(25.05.2020, 10:54)


Absolwenci klas III, którzy chcą brać udział
w konsultacjach z nauczycielami,
proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły
(tel. 44 632 22 11)INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW
(21.05.2020, 12:06)Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 - AKTUALIZACJA


INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW
(20.05.2020, 22:34)


ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW - REGULACJE PRAWNE

      Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

Zachęcamy maturzystów do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Rozporządzenie MEN z 19 maja 2020 r. - egzaminy

Uzasadnienie do Rozporządzenia MEN z 19 maja 2020 r. - egzaminy

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN

Prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony internetowej, gdzie będą pojawiać się kolejne informacje dotyczące egzaminów maturalnych


INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW
(19.05.2020, 18:10)


NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


Terminy prób sprawności fizycznej do klasy sportowej z piłką siatkową

27.06. 2020 – sobota, godz. 11.00

8.07.2020 – środa, godz. 17.00 (drugi termin)

Obowiązuje strój sportowy i buty zmienne.

Kandydaci do klasy sportowej muszą posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w próbach sprawnościowychDRODZY ÓSMOKLASIŚCI!
(19.05.2020, 11:05)


Zachęcamy do zapoznania się
z ofertą edukacyjną szkoły na rok szkolny 2020/2021
w postaci prezentacji multimedialnej

OFERTA EDUKACYJNA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. J. KOCHANOWSKIEGO


Więcej przydatnych informacji znaleźć można w zakładce "Rekrutacja"
INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW
(15.05.2020, 21:12)


Drodzy Maturzyści!
Obowiązkowo zapoznajcie się
z "Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r."

    Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i  przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych

1. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

2. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych

3. O czym należy pamiętać podczas egzaminu

(14.05.2020, 13:18)


Drogi Ósmoklasisto!

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej,
MUSISZ ZOBACZYĆ TEN FILM!

Nagranie dedykujemy również naszym Uczniom,
którzy tęsknią za szkołą
(08.05.2020, 16:54)


Kandydaci do klas pierwszych
II Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie!


Informujemy, że oczekujemy na nowy terminarz rekrutacji,
który opracuje i ogłosi Minister Edukacji Narodowej.

Zmianie mogą ulec również terminy prób sprawności fizycznej,
wymagane do klasy sportowej z piłką siatkową.

Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową,
a tymczasem zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły.


Oferta edukacyjna
II Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie
na rok szkolny 2020/2021


>>

Powered by PsNews

nasza szkoła na FacebookuORGAN PROWADZĄCY
Powiat Bełchatowski
NASI PARTNERZY


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w ŁodziW ramach akcji "1% dla mojej szkoły" otrzymaliśmy dotację na łączną kwotę 1675,5 zł
na zakup książek
i monitora